1,208 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

“มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ 2 จากม.รัฐทั่วประเทศ” คุณธรรม-โปร่งใส ITA

26 ส.ค.64 ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้คะแนน 98.50 อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ

(ปี 2563 มจร.ได้ 95.83 อันดับ 5)

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0406?year=2021&departmentcatId=8&SortBy=1

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts