193 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

มจร ปปช สาระดีๆที่มอบให้ โครงการ Auti-Coruption Education ครั้งที่ 1️⃣
🔴🌏🔵 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา กด Link 👉👉shorturl.at/oCTW0

🌐 หัวข้อ “โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑
โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไสน์ (Appication Zoom)”

🌐 มีวุฒิบัตร สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting ID: 9779933546
Link : https://zoom.us/j/9779933546

เอกสารการประชุม 👉👉 https://drive.google.com/file/d/11allHJzXGQ_AWWWKmDBhOaRwCGyWwXsG/view?usp=sharing

ข้อมูลทั้งหมด สถิติผู้ลงทะเบียนกำหนดการ แบบประเมิน การรับวุฒิบัตร สามารถติดตามได้ที่ไลน์

🛡หลักธรรมสร้างสังคม
https://lin.ee/UtU53M6

และมาพร้อมกับกิจกรรมอีก ๔ ครั้ง

2️⃣ครั้งที่ ๒ ณ คณะสงฆ์หนกลาง และมจร ภาคกลางทั้งหมด

3️⃣ครั้งที่ ๓ ณ คณะสงฆ์หนเหนือและมจร ภาคเหนือทั้งหมด

4️⃣ครั้งที่ ๔ ณ คณะสงฆ์หนใต้และมจร  ภาคใต้ทั้งหมด

5️⃣ครั้งที่ ๕ ณ คณะสงฆ์หนตะวันออก และ มจร ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ลงทะเบียน และเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินโครงการเข้า ๕ ครั้ง รับทันทีวุฒิบัตร ๕ ใบ

Recommended Posts