284 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายแพทย์รัศมี – คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๑๐.๓๐ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต จำนวน ๑,๕๐๐ รูป ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.,ดร. อธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร มจร. ร่วมในพิธี
10658784_999811376794866_1744085533448276274_o

 

Recommended Posts