วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้จัดกิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์สานสายใย จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่เมือง ตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts