ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ-ฝ้าเพดาน-1

The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน หน้าต่างบันได และซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง appeared first on วิทยาลัยสงฆ์นครพนม.

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

Recommended Posts