453 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

กำลังขนย้ายป้ายใหญ่ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน – โคราช ที่กำลังจะสร้างเร็วๆนี้

กองสื่อสารองค์กร รายงาน
ภาพ : ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

Recommended Posts