22 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอถวายมุทิตาสักการะ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป รศ., ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร
เป็น พระครูปริยัติรัตนคุณบัณฑิต
และในมงคลสมัยอายุวัฒนมงคล
ครบ ๕๕ ปี (๗ ธันวาคม)

The post สถาบันภาษาขอถวายมุทิตาสักการะ ผอ.สถาบันภาษา มจร ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร appeared first on สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts