27 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น  เพื่อให้การรับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา ในวันดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มหาวิทยาลัย จึงกำหนดการซ้อมย่อย (เฉพาะส่วนกลาง) ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 


(คลิกที่ภาพเพื่อดูกำหนดการที่ชัดเจน)

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts