29 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี กับ ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง ในโอกาสดำรง ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องรับรอง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม การนี้ นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมแสดงความยินดี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post คณะผู้บริหาร มจร. เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี กับ ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง ในโอกาสดำรง ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts