43 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด “สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พ.ธบ.), หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(รบ.), หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.), หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ปบ.ส.) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจัมปาศรีสมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts