46 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ได้จัด “ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖” นำโดย พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานการประชุม ณ หอสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts