48 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ช่องทางการเข้าสอบวัดประเมินผลเกณฑ์ฯ
itexam5.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 64
itexam4.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 63
itexam3.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 65 (เฉพาะกลุ่มเทียบโอน)
——————————
https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=722 (ตรวจสอบสิทธิ์สอบ และห้องสอบ)
https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=98 (ปฏิทินการสอบ)——————————
ขั้นตอนการทำทดสอบ และเนื้อหาการเรียนรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่

หน้าแรก

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts