146 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประสานงาน : พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณ โทร. 061449745 เรวดี จรรยา โทร.​ 0845497461
ส่ง​ผลงาน​ทางวิชาการ​ได้ที่ https://shorturl.asia/ua1LA หรือ https://bit.ly/3BCQefx

 

มจร โคราช

Recommended Posts