89 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณแม่สท.มณีย์ ไชยชนะ บริจาคหินจำนวน ๑๔ ตัน (๑ รถพ่วง) รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถวายวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถมบริเวณรอบอาคารหอประชุมและถนนรอบกุฏิ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post คุณแม่สท.มณีย์ ไชยชนะ บริจาคหินจำนวน ๑๔ ตัน (๑ รถพ่วง) appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts