70 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยหลวงพ่อพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ อายุ 74 ปี
โยมพี่สาว พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร
…ณ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts