129 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการ “พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” นำโดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, ประธานคณะกรรมการพิจารณาผล ได้เมตตาเป็นประธาน, คณะกรรมการพิจารณาผล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts