13 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

]

 

ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.โกนิฏฐ​์​ ศรี​ทอง​ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​ดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ที่ได้รับแต่งตั้ง​ให้​ดำรง​ตำแหน่ง​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​พุทธศาสตร์​นานาชาติ

 

 

.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts