11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู, พิธีมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น และบุคลากรดีเด่น โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเข้าร่วมพิธี, ดร.สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดมหาสารคาม และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ  

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู, พิธีมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น และบุคลากรดีเด่น appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts