725 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

“๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก

เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า  ๑๓๕ ปีของมหาวิทยาลัย  จึงใช้โลโก้เพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลด LOGO ได้ที่

โลโก้ภาษาไทย

โลโก้ “๑๓๕ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ” เวอชั่น ไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ PNG. คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

Logo English

โลโก้ “๑๓๕ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ”
English Version

ดาวน์โหลดไฟล์ PNG.​ คลิกที่นี่

  

 

 

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานได้ที่ >>>  กำหนดการ

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่าทุกท่านร่วมแสดงพลังเลือดสีชมพู เปลี่ยนProfile FB/LINE เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์
ชาวเลือดสีชมพู และตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ยาวนานของมหาวิทยาลัย  ** ร่วมพลังสร้างคุณค่า ๑ โปรไฟล์ ล้านความหมาย ภาคภูมิใจเลือดสีชมพู **

คลิกทำกรอบรูปและนำไปใช้เปลี่ยนโปรไฟล์ ได้ที่ลิ้ง >>>>   https://pr.mcu.ac.th/mcu135
วิธีการทำกรอบรูปและนำไปใช้เปลี่ยนโปรไฟล์ ได้ที่ลิ้ง >>> https://www.youtube.com/watch?v=arXrdb-2sHE

 

Recommended Posts