119 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ#เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก13กัณฑ์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยและสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และนักศึกษาจัดโดย #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย#วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

The post ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก13กัณฑ์ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี.

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

Recommended Posts