143 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดกิจกรรมโครงการ “ปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการรองผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วย พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์  ได้จัดต้อนรับนิสิตใหม่ ให้กำลังใจ ให้แนวทางในการศึกษาแก่พระนิสิต

 

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

Recommended Posts