22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

     วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ภัตตาหาร และปัจจัยสี่ แด่พระวิปัสนาจารย์-วิทยากร และพระสงฆ์ที่เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบท (ทั่วประเทศ) จำนวน ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนภูมิภาค จ.ชัยภูมิ จำนวน ๓๐ รูป (รวมพระวิปัสสนาจารย์) กำหนดเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.ค. – ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๕ รวม ๒๐ วัน ท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถเข้าถวายภัตตาหาร เช้า-เพล และน้ำปานะได้ตามกำลังศรัทธาตามวันและสถานที่ดังกล่าว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ (รายละเอียดและกำหนดการกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ข่าว :: ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน

.:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

Recommended Posts