Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชารำลึก ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติแบบ ON-SITE ออนไซต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น ๓

 874 รวมเข้าชม

 874 รวมเข้าชม 📢ประกาศ 👉สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 447 รวมเข้าชม

 447 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข น

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์คอยให้บริการ

 818 รวมเข้าชม

 818 รวมเข้าชม สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ ค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 471 รวมเข้าชม

 471 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 646 รวมเข้าชม

 646 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 812 รวมเข้าชม

 812 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

 871 รวมเข้าชม

 871 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 สำห

อ่านต่อ »