Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 490 รวมเข้าชม

 490 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๓ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 459 รวมเข้าชม

 459 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๒ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 2,735 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 2,735 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัด

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

 628 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 628 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเต

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 462 รวมเข้าชม

 462 รวมเข้าชม ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

 917 รวมเข้าชม

 917 รวมเข้าชม พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชารำลึก ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติแบบ ON-SITE ออนไซต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น ๓

 1,017 รวมเข้าชม

 1,017 รวมเข้าชม 📢ประกาศ 👉สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหา

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 481 รวมเข้าชม

 481 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข น

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์คอยให้บริการ

 1,150 รวมเข้าชม

 1,150 รวมเข้าชม สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์

อ่านต่อ »