2 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๗ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำพระวิปัสสนาจารย์และพระนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี รับอาหารบิณฑบาตและกระทำภัตกิจ ณ อาคารหอฉัน มจร พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ มูลนิธิโพธิวัณนา นำโดย อาจารย์ ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพถวายกาีอุปถัมภ์ ภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล ตลอดโครงการการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ มจร พระนครศรีอยุธยา ในนาม พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณ มูลนิธิโพธิวัณณา ที่เมตตารับเป็นเจ้าภาพถวายการอุปถัมภ์ภัตตาหารเข้าและภัตตาหารเพล ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตนาธิคุณ และบุญญานุภาพทั้งมวล จงอำนวยอิฐวิบุลมนุญผลกุศลวิปากสมบัติ ให้ทานบดีทุกท่าน ประสพสุขสวัสดี ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญฯ    

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts