9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts