Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

 590 รวมเข้าชม

 590 รวมเข้าชม กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 410 รวมเข้าชม

 410 รวมเข้าชม ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

 885 รวมเข้าชม

 885 รวมเข้าชม พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชารำลึก ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติแบบ ON-SITE ออนไซต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น ๓

 939 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 939 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ 📢ประกาศ 👉สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วน

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 466 รวมเข้าชม

 466 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข น

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์คอยให้บริการ

 864 รวมเข้าชม

 864 รวมเข้าชม สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ ค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 498 รวมเข้าชม

 498 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในว

อ่านต่อ »