Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย

 64 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 64 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 25 กรกฎาคม 2566 | ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 65 รวมเข้าชม

 65 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2565-2

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศขยายเวลาในการดำเนินงานโครงการวิจัย ปีงบ 2563-2565

 77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ การขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยค้างทุนสนับ สถาบันวิจ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย ระหว่างปี 2568-2570 ให้กับนักวิจัย พร้อมกับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน FF68

 57 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 57 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี พระค

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย มจร 2568-2570และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทุน FF68

 83 รวมเข้าชม

 83 รวมเข้าชม ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจง (*) แผนงานวิจัย มจร 2568-2570 (*) และการพ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 47 รวมเข้าชม

 47 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญชวนนักวิจัยย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย (Research Clinic) โดยพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร | 13 กรกฎาคม 2566 | 13.00 น.

 73 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 73 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย (Researc

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 26 กรกฎาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 48 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 48 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2566 (ทุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 25 กรกฎาคม 2566 | ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 43 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 43 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2566 (ทุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 11,000 บาท

 94 รวมเข้าชม

 94 รวมเข้าชม #ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มหา

อ่านต่อ »