Skip to content

Month: กันยายน 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ] “ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยาย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

พระครูพัชรกิตติโสภณ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าภาพจัดทำป้ายห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยใหม่

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ] วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) พระครูพัชรกิตติโสภณ กิตฺติคุโณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดโส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานวันกตัญญูรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ]  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

คณะผู้บริหาร มจร. เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี กับ ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง ในโอกาสดำรง ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

รายชื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ   สำนักทะเบียน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มากราบลาและสักการะขอพรหลวงพ่อ รศ.ดร. พระครูสิริสุตานุยุต ในวาระการเกษียณอายุราชการตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วันผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม วันผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์ทอง บรรณารักษ์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่บ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

อายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี อธิการบดี มจร

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม   น้อมถวายมุทิตา สักการะ อายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต พระเดชพระค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

Onlyfans Teen – Julienbam Live!

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม Greatest Small OnlyFans and Leading Small OnlyFans in 2023 Searching for a fa

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

 10 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ]วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ –

อ่านต่อ »