Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ผู้ว่าฯอยุธยา” ตรวจความพร้อมอาคารหอสมุด มจร สร้างเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

 965 รวมเข้าชม

 965 รวมเข้าชม วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร

 926 รวมเข้าชม

 926 รวมเข้าชม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ น. มจร ส่งผู้แทนลงพื้นที่ระแวกใกล้บริเวณ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย 100 ชุดแจกจ่ายผู้ยากไร้ชุมชนใกล้ มจร

 474 รวมเข้าชม

 474 รวมเข้าชม วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ มจร อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบด

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก โดย อธิการบดี

 639 รวมเข้าชม

 639 รวมเข้าชม ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในรายวิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

 909 รวมเข้าชม

 909 รวมเข้าชม มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19 วันนี้ (๑๔ ก.ค.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 1,055 รวมเข้าชม

 1,055 รวมเข้าชม ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขออนุโมทนาบุญ

 847 รวมเข้าชม

 847 รวมเข้าชม ขออนุโมทนาบุญ แด่ 1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุสรา บุญพิคำ และลูกหลาน 2.พน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 436 รวมเข้าชม

 436 รวมเข้าชม พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

กำหนดกาาเดินทาง ทำพิธีสามีจิกรา ของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 444 รวมเข้าชม

 444 รวมเข้าชม กำหนดการเดินทาง ทำพิธีสามีจิกรา ของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

 1,044 รวมเข้าชม

 1,044 รวมเข้าชม “นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์น

อ่านต่อ »