Skip to content

Day: พฤษภาคม 22, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 49 รวมเข้าชม

 49 รวมเข้าชม วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

มอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้แก่นิสิตภาคจันทร์-ศุกร์

 85 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 85 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมมอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับบุคลากร

 121 รวมเข้าชม

 121 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในทุกเช้าวันจันทร์ก่อนการเริ่มปฏ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Phramaha Pharadon Suwannarat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 105 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 105 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 51 รวมเข้าชม

 51 รวมเข้าชม ] ㅤㅤㅤㅤตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

 123 รวมเข้าชม

 123 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 30 พฤษภาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 104 รวมเข้าชม

 104 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | ณ ส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 66 รวมเข้าชม

 66 รวมเข้าชม ]รายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลั

อ่านต่อ »