Skip to content

Day: พฤษภาคม 22, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

มอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้แก่นิสิตภาคจันทร์-ศุกร์

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมมอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับบุคลากร

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในทุกเช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Phramaha Pharadon Suwannarat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ㅤㅤㅤㅤตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 30 พฤษภาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | ณ สถา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ]รายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

อ่านต่อ »