Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พธ.ม. , รป.ม. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 35 รวมเข้าชม

 35 รวมเข้าชม วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รปม. รุ่นที่ ๓

 116 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 116 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์บ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

 82 รวมเข้าชม

 82 รวมเข้าชม ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๕๓๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองศา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจรายงานวิจัย ความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 148 รวมเข้าชม

 148 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจรายงานวิจัย ความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Aphichet Somkamsri

ศูนย์อาเซียนศึกษาต้อนรับผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

 96 รวมเข้าชม

 96 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษาต้อนรับผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ วันท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

 94 รวมเข้าชม

 94 รวมเข้าชม การรายงานตัวและลงทะเบียน รายงานตัว/ลงทะเบียน วันที่  31 … The post รายชื่อผู

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
mcuadmin

ลงทะเบียนงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 105 รวมเข้าชม

 105 รวมเข้าชม ] สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Aphichet Somkamsri

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

 98 รวมเข้าชม

 98 รวมเข้าชม ] Just in: ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
mcuadmin

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

 70 รวมเข้าชม

 70 รวมเข้าชม ] ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 83 รวมเข้าชม

 83 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับ

อ่านต่อ »