Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เข้าศึกษา หลักสูตร พธ.ด. ปี ๒๕๖๖ รอบสอง

 63 รวมเข้าชม

 63 รวมเข้าชม ] ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก | Conference Buddhist Wisdom Coping with Global Crises

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 58 รวมเข้าชม

 58 รวมเข้าชม หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.)#วันเวลาและสถานที่สอบ วันที่ ๖ มิถุนาย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76

 93 รวมเข้าชม

 93 รวมเข้าชม ] *ดาวน์โหลดเป็น PDF **ที่มา : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1143 กองกลาง สำนักงา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 66 รวมเข้าชม

 66 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา ฝ่ายกิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมศาสตร์ ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

 64 รวมเข้าชม

 64 รวมเข้าชม ] วันอังคารที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Aphichet Somkamsri

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญสั่งจอง “พระกริ่งสายฟ้า” วัดทอง จรัญ 46 สนับสนุนการศึกษานิสิตอาเซียน

 183 รวมเข้าชม

 183 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญสั่งจอง “พระกริ่งสายฟ้า” วัดทอง จรัญ 46 องค์ละ 99

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร รองผู้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พธ.ม. , รป.ม. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิ

อ่านต่อ »