Skip to content

Month: มีนาคม 2024

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

 77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะการสอนรายวิชาศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 10)

 90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567 (

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

บุคลากรคณะสังคมฯ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มจร

 71 รวมเข้าชม

 71 รวมเข้าชม ] วันที่​ ๖ – ๗ มีนาคม​ ๒๕​๖​๗​ เวลา​ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.​ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก,

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
Avatar

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 (BRI-Newgen)

 90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
Avatar

เชิญร่วมงาน/นำเสนอผลงาน: งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน

 416 รวมเข้าชม,  12 เข้าชมวันนี้

 416 รวมเข้าชม,  12 เข้าชมวันนี้ # น่านน่าอยู่_น่านน่าเที่ยว # เชิญร่วมงาน/นำเสน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 72 รวมเข้าชม

 72 รวมเข้าชม ]วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพระพุทธโฆ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 62 รวมเข้าชม

 62 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพระพุทธโ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 65 รวมเข้าชม

 65 รวมเข้าชม ]วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 49 รวมเข้าชม

 49 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »