Skip to content

Category: คลังภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นภัสสร กัลปนาท

MCU Library seminar for staffsห้องสมุดจัดสัมมนาความร่วมมือกันทั่วประเทศ

 1,216 รวมเข้าชม

 1,216 รวมเข้าชม           การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

MCU oganized Songkran Festival bathing the Holy Buddha images around Thaiมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย

 684 รวมเข้าชม

 684 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศั

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

 255 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 255 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิช

อ่านต่อ »