Skip to content

Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

การสั่งซื้อเสื้อเหลืองเพื่อใส่ตลอดเดือนธันวาคม

 86 รวมเข้าชม

 86 รวมเข้าชม สามารถอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ >>  การสั่งซื้อเสื้อเหลือง

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สนใจคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>&gt

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

 150 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 150 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

ร่วมเเต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมห

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

ผ่าเพลง ผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ

 95 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 95 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สมาคมศิษย์เก่า มจร จัดงานผ่าเพลงผ่าธรรม นวัตกรรมร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

นิมนต์/เรียนเชิญ ทุกท่านร่วมฟังการสัมมนาวิชาการทางพุทธจิตวิทยา เรื่อง “พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิต”

 130 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 130 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาแต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 133 รวมเข้าชม

 133 รวมเข้าชม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙

 91 รวมเข้าชม

 91 รวมเข้าชม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

 28 รวมเข้าชม

 28 รวมเข้าชม ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้

อ่านต่อ »