Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 77 รวมเข้าชม

 77 รวมเข้าชม ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
marwin tho

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสาม

 64 รวมเข้าชม

 64 รวมเข้าชม ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ

 85 รวมเข้าชม

 85 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยหลวงพ่อพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. พร้อมด้วยผู้บริหาร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

 44 รวมเข้าชม

 44 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่๑/๒๕๖๖

 74 รวมเข้าชม

 74 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

อนุมัติจบรายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 29 รวมเข้าชม

 29 รวมเข้าชม View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศ รายชื่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 64 รวมเข้าชม

 64 รวมเข้าชม View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

การให้ทุนสนับสนุนรายงานการวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 76 รวมเข้าชม

 76 รวมเข้าชม View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

22 พ.ค.2566 : คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566

 141 รวมเข้าชม

 141 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

 87 รวมเข้าชม

 87 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »