Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 46 รวมเข้าชม

 46 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

แจ้งโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

 39 รวมเข้าชม

 39 รวมเข้าชม ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์มีข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

คุณแม่สท.มณีย์ ไชยชนะ บริจาคหินจำนวน ๑๔ ตัน (๑ รถพ่วง)

 57 รวมเข้าชม

 57 รวมเข้าชม วันพุธที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณแม่สท.มณีย์ ไชยชนะ บริจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

 98 รวมเข้าชม

 98 รวมเข้าชม ] วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง คณาจารย์ประจำหลักสูต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากร

 58 รวมเข้าชม

 58 รวมเข้าชม ] วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 22 รวมเข้าชม

 22 รวมเข้าชม ] อังคารที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

Best Vr Sites Porn – AdultPornList

 71 รวมเข้าชม

 71 รวมเข้าชม AdultPornList.com is the ideal list of good quality porn sites on the web! A

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 27 รวมเข้าชม

 27 รวมเข้าชม ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง บัณฑิตวิทยาล

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” BRI NEWGEN

 28 รวมเข้าชม

 28 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสน

อ่านต่อ »