Skip to content

Day: มีนาคม 8, 2024

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

บุคลากรคณะสังคมฯ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มจร

 72 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 72 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันที่​ ๖ – ๗ มีนาคม​ ๒๕​๖​๗​ เวลา​ ๐๙.๐๐ – ๑๗.

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
Avatar

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 (BRI-Newgen)

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
Avatar

เชิญร่วมงาน/นำเสนอผลงาน: งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน

 416 รวมเข้าชม

 416 รวมเข้าชม # น่านน่าอยู่_น่านน่าเที่ยว # เชิญร่วมงาน/นำเสนอผลงาน: งานประชุมวิชาการระดั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 72 รวมเข้าชม

 72 รวมเข้าชม ]วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพระพุทธโฆ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 63 รวมเข้าชม

 63 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพระพุทธโ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 65 รวมเข้าชม

 65 รวมเข้าชม ]วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ

 49 รวมเข้าชม

 49 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »