Skip to content

Day: กันยายน 5, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมสัมมนา

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมสัมม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณฯ และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประะมาณ

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] สำนักงานตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ]วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมพิจารณาการต่อวีซ่าของนิสิตนานาชาติ มจร

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๙ น. พ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันพุธที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาก่อนปฎิบัติง

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 18 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 18 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12/2566 (ท

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

 17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศอนุมัติจบ-4-66 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »