Skip to content

Day: พฤษภาคม 25, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (pdf) : ประกาศ Download ประกา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)

 58 รวมเข้าชม

 58 รวมเข้าชม Facebook :: บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖

 67 รวมเข้าชม

 67 รวมเข้าชม ] ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 69 รวมเข้าชม

 69 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   สถาบันวิจัยพุทธศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ขอแจ้งนักวิจัยได้อัพเดตข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS เพื่อประกอบขอทุนวิจัย ปี 2568

 63 รวมเข้าชม

 63 รวมเข้าชม Download เอกสารระบบ NRIIS  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Strategic Fund แบบฟอร์มข้อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

 120 รวมเข้าชม

 120 รวมเข้าชม ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. มจร โคราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปรึญญาตรี) ปีการศึกษา 2566 (รอบที่สาม)

 130 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 130 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1tFB

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Nhonnoii

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

 73 รวมเข้าชม

 73 รวมเข้าชม Download .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ

อ่านต่อ »