Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

 81 รวมเข้าชม

 81 รวมเข้าชม ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๔๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (pdf) : ประกาศ Download ประกาศ มหาว … The post รายชื่อผู

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม Facebook :: บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖

 30 รวมเข้าชม

 30 รวมเข้าชม ] ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 29 รวมเข้าชม

 29 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   สถาบันวิจัยพุทธศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ขอแจ้งนักวิจัยได้อัพเดตข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS เพื่อประกอบขอทุนวิจัย ปี 2568

 29 รวมเข้าชม

 29 รวมเข้าชม Download เอกสารระบบ NRIIS  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Strategic Fund แบบฟอร์มข้อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปรึญญาตรี) ปีการศึกษา 2566 (รอบที่สาม)

 61 รวมเข้าชม

 61 รวมเข้าชม ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1tFBjO8duAoKwd7lnfTSNgJnvVDr9Br7

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

 38 รวมเข้าชม

 38 รวมเข้าชม ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. มจร โคราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Nhonnoii

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

 38 รวมเข้าชม

 38 รวมเข้าชม Download .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »