Skip to content

Month: มกราคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

ผู้บริหาร​คณะสังคม​ฯ​ รับมอบนโยบาย​จากอธิการบดี​ มจร

 4 รวมเข้าชม

 4 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.​​ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

มจร แต่งตั้ง​คณะกรรมการ​ประจำ​คณะสังคม​ศาสตร์

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] คำสั่ง​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทย

อ่านต่อ »