Skip to content

Month: สิงหาคม 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนิสิตด้านจิตอาสา ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และกิจกรรมผู้สูงอายุสุขกาย ธรรมภายในสุขใจ

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 53 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 53 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอ … ส่วนธรรมนิเทศ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งส่ว […]กองกิจการนิสิต สำน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Phramaha Pharadon Suwannarat

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ] วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] **การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ] อบจ.นนทบุรี พรุ่งนี้วันแรกรับสมัคร เปิดสอบคัดเลือกพนักงานจ้างในสถานศึกษา ปี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

5 ส.ค.2565 : คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Research Expo 2022

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ] วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญโญ (กัติยัง), ผศ.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดพิธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] จัดการประชุม บัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง “ผลสอบการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประมวลผลคะแนนการสอบการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีส

อ่านต่อ »