Skip to content

Month: กรกฎาคม 2021

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น.

 500 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 500 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 86 รวมเข้าชม

 86 รวมเข้าชม วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑)

 297 รวมเข้าชม

 297 รวมเข้าชม The post ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ชาคริต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด

 450 รวมเข้าชม

 450 รวมเข้าชม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ขออนุโมทนาและชื่นชม ที่ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 240 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 240 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ขยายการเรียนการสอนออนไลน์

 414 รวมเข้าชม

 414 รวมเข้าชม ขยายการเรียนการสอนออนไลน์ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔….ด้วยความห่วงใยด้านสุขภาพ หากน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 522 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 522 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 319 รวมเข้าชม

 319 รวมเข้าชม มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึก

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“กองกิจการนิสิต และกองวิเทศสัมพันธ์มจร นำนิสิตไทยและเทศ เข้ารับฉีดวัคซีน (AstraZeneca) ต้านโควิด-19 ที่วัดศรีสุดาราม กทม.”

 274 รวมเข้าชม

 274 รวมเข้าชม วันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 06.00 น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ […]กองกิจการนิสิต ส

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น.

 393 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 393 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Sunet Nurach

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน

 428 รวมเข้าชม

 428 รวมเข้าชม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีการศึกษ

อ่านต่อ »