Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รป.ม.)

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รป.ม.) วิทยาลัยสงฆ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธียกยอดฉัตรเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) และยกยอดฉัตร นภศูลพระปรางค์ ๔ ทิศ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประสรรค์

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

ค้นหาหนังสือ (OPAC)

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม https://lib-opac.mcu.ac.th/ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

 22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

 17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »