Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

งาน “วันเกษียณอายุการทำงาน” มจร.โคราช ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดงานวัน “วันเกษียณอาย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

๓๑ ปี ครุศาสตร์ มจร.โคราช

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม ๓๑ ปี ครุศาสตร์ มจร.โคราช สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

น้อมถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหาร 3 ท่าน ในโอกาสที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม The post น้อมถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหาร 3 ท่าน ในโอกาสที่ ได้รับแต่งตั้งให้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

โครงการทัศนะศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม “ประมวลภาพโครงการ”           วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2565

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2565 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

อ่านต่อ »