Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 134 รวมเข้าชม

 134 รวมเข้าชม ] วันที่ ๒๙ – ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

MCU Welcomed MHESI

 314 รวมเข้าชม

 314 รวมเข้าชม ] On 24 August 2022, 01.00 p.m. – 04.00 p.m., Dr. Phra Sophonvachirabhorn,

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ศูนย์อาเซียนศึกษา ชวนศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน บริจาคสนับสนุนกิจกรรมรับชุดของที่ระลึก 135 ปี มจร

 227 รวมเข้าชม

 227 รวมเข้าชม ] 135 ปี มหาจุฬา ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเป๋าเพื่อสม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

มจร เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย

 231 รวมเข้าชม

 231 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และแผนปฏิบัติการการทำงานร่วมกันระหว่าง มจร กับ พม.

 201 รวมเข้าชม

 201 รวมเข้าชม ] ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

สำนักงานองค์ดาไล ลามะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หารือและวางแผนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างพระพุทธศาสนา ไทย-อินเดีย

 203 รวมเข้าชม

 203 รวมเข้าชม ] วันที่ 25 สิงหาคม 2565 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าพบท่าน Pari Jinpa G

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Boonlakon

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการ

 239 รวมเข้าชม

 239 รวมเข้าชม ] ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอ

อ่านต่อ »