พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิตพิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิต

<img data-id="581" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/IMG_8592-2-300x200.jpg" alt="IMG_8592 (2)" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-581" />พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ" โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...

MCU oganized Songkran Festival bathing the Holy Buddha images around Thaiมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง ทั่วประเทศไทย จำนวน ๙ องค์ ได้แก่ ๑. พระแก้วมรกต กรุงเทพมหานคร ๒. พระพุทธชินราช พิษณุโลก ๓. พระพุทธสิหิงค์ กรุงเทพ - เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช ๔. พระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา ๕. พระพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา ๖. พระพุทธไตรรัตนนายก พระนครศรีอยุธยา ๗. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม ๘....

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" และมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาไทยสู่เส้นทางวิชาชีพ โดย กวีซีไรต์ชื่อดัง ๒ ท่านได้เเก่ ไพวรินทร์ ขาวงาม และ แดนอรัญ แสงทอง ปิดท้ายด้วย ทศพล หิมพานต์ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เเหล่สด ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์...
X