Skip to content

Day: พฤษภาคม 23, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย สอบคัดเลือก ป โท ภาคปกติ

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย สอบคัดเลือก ป โท ภาคปกติ บัณฑิตวิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” BRI NEWGEN

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
marwin tho

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสาม

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยหลวงพ่อพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. พร้อมด้วยผู้บริหาร ค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่๑/๒๕๖๖

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศ รายชื่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »