Skip to content

Day: พฤษภาคม 23, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 43 รวมเข้าชม

 43 รวมเข้าชม ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง

 31 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 31 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึก

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” BRI NEWGEN

 48 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 48 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
marwin tho

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสาม

 63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ

 84 รวมเข้าชม

 84 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยหลวงพ่อพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. พร้อมด้วยผู้บริหาร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่๑/๒๕๖๖

 72 รวมเข้าชม

 72 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

 43 รวมเข้าชม

 43 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศ รายชื่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 62 รวมเข้าชม

 62 รวมเข้าชม View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »