Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
LiMCU

รายงานประจำปี 2559

 36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]Limcu-2016_compressed สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมห

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
LiMCU

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2559 สถาบันภา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
LiMCU

สถาบันภาษา มจร ร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] สถาบันภาษา มจร ร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันภาษาและก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

 55 รวมเข้าชม

 55 รวมเข้าชม .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง พธ.ด.

 67 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 67 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง พธ.ด. บัณฑิตวิทยาล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ ขอถวายมุฑิตาจิตและแสดงความยินดีในโอกาสที่ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 68 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 68 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มจร โคราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ขอเชิญอาจารย์​ร่วมส่งผลงานทางวิชาการ​และ​เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 97 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 97 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำทีมเข้าร่วมประชุม วารสารในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project

 62 รวมเข้าชม

 62 รวมเข้าชม พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

 92 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 92 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๔

อ่านต่อ »